Video 3D animation

Video 3D mô phỏng chuyển động chất lượng HD

Dịch vụ Video 3D animation của Gagoda cho phép nhà cung cấp miêu tả các ý tưởng, mô phỏng chuyển động lắp đặt qua video 3D chất lượng HD

Giá trị mang lại của Video 3D Animation
Dịch vụ tạo Video 3D animation mô phỏng chuyển động tạo ra các video lắp đặt sản phẩm, kỹ thuật thi công, ... tuyệt vời cho các nhà cung cấp làm việc với dối tác
Mô phỏng chuyển động trực quan, dễ hiểu.
Tiết kiệm thời gian với đối tác lắp đặt, thi công
Tăng hiệu ứng truyền thông đa kênh
Chuyển đổi mạnh mẽ trên nền tảng số

Chi tiết dịch vụ

Small video

Đoạn video ngắn với độ dài khoảng 0.5 - 1 phút

 • Tạo bởi 5-10 vật thể

 • khoảng 3-5 chuyển động khác nhau

Medium video

Video trung bình độ dài khoảng 1 - 1.5 phút

 • Tạo bởi 10-20 vật thể

 • Khoảng 5-8 loại chuyển động khác nhau

Large video

Đoạn video lớn với dung lượng khoảng 1.5 - 3 phút

 • Tạo bởi 15 - 30 vật thể

 • Khoảng 8 - 10 loại chuyển động khác nhau

Bảng giá Video 3D chuyển động
Với tài khoản nhà cung cấp đã đăng ký, bạn sẽ được chiết khấu cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi
Model 3D, Render cảnh 3D, Video 3D Animation, VR.
Xem thêm chính sách giá với sản phẩm có độ phức tạp khác nhau
Giá mỗi phút độ dài
Với tài khoản chưa đăng ký
 • 8,290,000 đ
  Large (trong 9 ngày)
 • 7,290,000 đ
  Medium (trong 7 ngày)
 • 6,290,000 đ
  Small (trong 4 ngày)
Giá mỗi phút độ dài
Giá mỗi phút độ dài
Với tài khoản đã đăng ký
 • 7,290,000 đ
  Large (trong 9 ngày)
 • 6,290,000 đ
  Medium (trong 7 ngày)
 • 5,690,000 đ
  Small (trong 4 ngày)
Giá mỗi phút độ dài

Thương hiệu sử dụng dịch vụ